Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654 Peugeot Sport Club - Banregler
Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 18 Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/administrator/components/com_jevents/libraries/config.php on line 33 Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/components/com_jevents/router.php on line 45 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/includes/application.php on line 539 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/components/com_jevents/router.php on line 45 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/components/com_jevents/router.php on line 87 Strict Standards: Non-static method JEVHelper::getNow() should not be called statically in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/components/com_jevents/router.php on line 88 Strict Standards: Non-static method JVersion::isCompatible() should not be called statically in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/components/com_jevents/libraries/jevdate.php on line 9 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/components/com_jevents/libraries/helper.php on line 731

Nyheter

Vi har nu fått ett bildgalleri, ladda gärna upp nya/gamla bilder.

Har ni problem att logga in
läs här >>>

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/48/163948/peugeotclub.se/public_html/templates/psc6/functions.php on line 568

Banregler

Allmänna bestämmelser och instruktioner för banträffar
Peugeot Sport Club

Bakgrund
Banträffar är kul tillställningar, men man ska vara medveten om att när man kör fort med bil uppstår alltid faror och banträffar är långt ifrån riskfria. Dessa bestämmelser är skrivna för att reducera riskerna samt för att tillgodose att alla oavsett tidigare erfarenhet ska få en säker och kul dag på banan. Allt som står i dessa bestämmelser är motiverat av säkerhetsskäl och även om vi genomför en enkel besiktning så ligger ansvaret på deltagaren att se till att bilen är i gott skick, både för sin egen och andras säkerhets skull.

Organisation:
Peugeot Sport Club (och de andra klubbar vi har träffar tillsammans med) utser en träffansvarig och ett erforderligt antal funktionärer vilka utgör träffledning. Deltagarna ska hörsamma träffledningens instruktioner. Deltagarna anmodas alla ställa upp som funktionärer under delar av träffen. Det kan även vara obligatorisk att göra pass som flaggvakt.

Ansvar
PSC eller utsedd träffledning påtar sig inget ansvar för materiel- eller personskador uppkomna under banträffarna. Deltagarna är personligt ansvariga för skador de befunnits åsamka på andras bilar, bananläggning mm.  Försäkringsskydd för bl.a. personskador erhålls genom SMA, eller när den används, SBF:s förarlicens. Fordonsförsäkringar är i allmänhet ogiltiga om inte respektive försäkringsbolag medgivit annat.

Fordonsbestämmelser:
• Presening ska finnas placerad under bilen under hela tiden bilen står parkerad i maskindepå. Detta är ett miljökrav och bilen kan nekas tillträde till banan ifall presening saknas.
• Avgasbullerbegränsning om 95 dB gäller enligt om inte annat anges. Vissa banor kan ha skarpare bestämmelser och dessutom genomföra förbifartsmätningar.
• Bromsvätska bytt inom ett halvår. Helst av racingkvalitet med förhöjd kokpunkt. Nivån ska ligga mellan min- och max-markeringarna.
• Bilen är godkänd vid SBP-besiktning och betald skatt.
• Inga läckage av olja eller andra vätskor.
• Batteri ordentligt fastsatt.
• Bilar med otillräckligt däcksmönster kan hindras att köra vid regn. R-däck tillåtet men mönsterdjup ska vara minst 3mm. Betänk dock att om just er fordonsförsäkring gäller för bankörning kan den bli ogiltig med undermålig däcksutrustning.
• Däck ska vara visuellt oskadade, synlig kord eller bubblor tillåts inte.
• Ovanstående kontrolleras vid besiktning innan påbörjad körning. Däckstatus kontrolleras även löpande.
• Alla lösa föremål som mattor, CD-skivor och baslådor måste säkras i bilen eller avlägsnas.
• Om ett fordon bedöms av träffledningen vara en risk för förarens egen eller andras säkerhet, eller att bullerkraven inte uppfylls, kommer detta att tas av banan utan återbetalning av avgiften.

Förarbestämmelser:
• Giltigt körkort.
• Heltäckande klädsel av bomull.
• Läder/skinn/mockaskor.
• Hård hjälm, bilsporthjälm, moppehjälm, MC-hjälm.....
• Flamsäkra förarhandskar rekommenderas. Om du har komplett förarutrustning, använd den!
• Säkerhetsbälte på, väl åtspänt över höfterna.
• Om en förare bedöms av träffledningen vara en risk för förarens egen eller andras säkerhet, kommer denna att tas av banan utan återbetalning av avgiften.
• Om inte annat anges är varje förare skyldig att göra minst ett pass som flaggvakt.

Beteende på och runt banan:
• Ingen aggresiv körning mot andra deltagare.
• Håll uppsikt i backspeglarna.
• Släpp om snabbare ekipage där det är smidigt och lämpligt.
• Vid omsläppning av annan bil: blinka åt det håll du går och håll undan tydligt. Men byt aldrig spår abrupt, detta kan förvirra omkörande.
• Omkörande förare är ansvarig för att omkörningen lyckas utan incidenter.
• Gena ej medvetet i konade sektioner.
• Åtlyd flaggsignalerna.
• Meddela ev nedkörda koner till depån. Förstörd kon, eller annan materiel, bekostas av föraren.
• Spill av vätskor (olja, bensin, kylarvätskor mm) meddelas till närmsta postering om det kan göras på ett säkert sätt, annars till depån.
• Gånghastighet gäller i depåområdet och där folk vistas.
• Vid haveri: försök att få bilen ur vägen så gott som möjligt och underrätta postering eller depå snarast.
• Heldragna linjer t.ex. vid depåutfart får ej korsas.
• "Drifting"/bredsladdande är inte tillåtet om det inte är särskild uppvisning.
• Alla rutor och ev soltak ska vara stängda.
• Sunt förnuft och säkerheten först!

Säkerhetstips:
• Om bromsverkan börjar avta: slå av på takten, håll åt sidan och kyl av bromsarna något varv eller åk ut från banområdet och kyl bromsarna. Här har antagligen beläggen mattats.
• Om bromspedalen går i botten utan bromsverkan: Pumpa! Här har gas bildats i bromssystemet, vilken kan komprimeras genom pumpning varvid viss bromsverkan återfås. Ta dig sedan i lugn takt direkt till depån.
• Sluta inte köra bilen! Om ni tappar kontrollen, försök att återfå den så att ni åtminstone har bilen i normal körriktning ut i avkörningszonen. Om bilen går sidledes utanför banan ökar risken för att den välter.
• Vid en spinn/snurrning som redan är utom kontroll: koppla ur och bromsa fullt. Annars kan bilen återfå greppet och bära iväg åt helt oförutsägbart håll.

Förarmöte:
• Förarmöte hålls av träffansvarig innan körning påbörjas.
• Deltagande vid det inledande förarmötet är obligatoriskt. I undantagsfall kan särskild genomgång göras, men bankörning är förbjudet utan att ha tillgodogjort sig förarmötets innehåll.
• Här informeras bl.a. om läge för posteringar och depå, ev. klassindelning, tidplan och flaggsignaler.
• Efter förarmötet kan s.k. ”mastervarv” följa. D.v.s. deltagarna skall följa en utpekad ledarbil i lugn takt runt banan.
• Vid behov avbryts körningen för extra förarmöte. Detta kan ske t. ex. med anledning av icke acceptabelt beteende på banan.

Flaggsignaler:
• Gul flagg: (visas vid postering) Fara föreligger. Hinder kan finnas på banan. Omkörning förbjuden. Reducerad hastighet. Gäller till och med en postering där grön flagg visas eller tills att hindret passerats. Vad som gäller anges på förarmötet. Gul flagg ersätter vit flagg som visas tex när ambulans eller räddningsfordon finns på banan.
• Grön flagg: (postering) Gulflagg upphävd. Kan ersättas av annan signal på förarmötet.
• Röd flagg: (visas vid start/mållinje) Körningen avbruten, alla kör under reducerad hastighet direkt till depån. Omkörning förbjuden.
• Svartvitrutig flagg (checkered flag): (start/mållinje) Körpasset slut. Kör in i depå vid nästa passage. Passa på att köra lugnt och kyla bromsarna! (Kan även ersättas med röd eller svart flagg)
• Blå flagg: (postering) Du är i vägen för snabbare ekipage och skall hålla undan för detta. (Används inte alltid).
• Svart flagg: (postering) Du som fått signalen skall köra in i depå vid nästa passage och invänta instruktioner från träffledningen. (Används inte alltid).

Observera att dessa flagginstruktioner är anpassningar och förenklingar av standard racing reglemente.

Övrigt:
I de fall där PSC är inbjudna som klubb till en extern banträff ska en person (helst från styrelsen om ngn är närvarande) stå som kontaktperson mot arrangören. Om man har klagomål, ska man vända sig till PSC:s kontaktperson i första hand. Kontaktpersonen ansvarar också för att komplettera med instruktioner i de fall förarmötet är otillräckligt. Kontaktpersonen ska löpande hålla sig informerad om hur PSC-medlemmarna sköter sig och vidta åtgärder om det inte åtgärdats genom arrangören. Syftet är att vi ska ha ett exemplariskt uppträdande på alla träffar.

 

Samarbetspartner